با عرض  سلام و خسته نباشید

به اطلاع می رساند وبسایت سازمان دانش آموزی استان به آدرس ذیل تغییر کرده است ، مقتضی است در آن سایت ثبت نام نموده و فعالیت های سازمان دانش آموزی را از ان قسمت پیگیری نمایید

با تشکر روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان آذربایجان

برای مشاهده سایت اینجاکلیک کنید

 

نوشته شده توسط روابط عمومی سازمان دانش آموزی در دوشنبه ۱۹ دی۱۳۹۰ ساعت 13:55 | لینک ثابت |

 

 

خبرگزاری پانا: پیوند ارتباط فرد با گروه در رشد اجتماعی و عقلانی او تاثیر به سزایی داشته و گروه های پیشتاز و فرزانه تاثیر فراوانی در رشد اجتماعی دانش آموزان دارد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، فرد با حضور در گروه چگونگی مشارکت با دیگران را می آموزد شیوه برخورد با دیگران را فرا می گیرد و در اثر تماس با رهبر گروه متوجه می شود چگونه باید دیگران را راهنمایی کند و در اثر تماس با افراد گروه و همفکری با آن ها راه حل مشکلات را نیز پیدا می کند.

گروه جایی است که فرد در آن گذشت، تحمل، وفاداری، فداکاری، اطاعت و همکاری را می آموزد.

باید توجه داشت عامل اصلی در تشکیلات گروه احتیاجات اساسی افراد است.

گروه باید به رسمیت شناخته و موقعیت آن درک شود و فعالیت های گروهی و تشکیلاتی به عنوان وسیله ای برای رشد افراد مورد استفاده قرار بگیرد.

در چنین شرایطی است که مربی مانند یک عضو در میان گروه وارد می شود و مقاصد و احتیاجات آن ها را خوب درک کرده و رغبت و تمایلات اعضا را نقطه شروع کارهای تربیتی خود قرار می دهد.

سازمان دانش آموزی در راستای تقویت فعالیت گروهی و تحقق اهداف تربیتی و آشنایی با مبانی عقیدتی تشکیلات دانش اموزی پیشتازان و فرزانگار را تاسیس کرده است.

تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان به تعداد مشخصی از دانش آموزان اطلاق می شود که با نظارت و راهبری مربی به منظور دستیابی به اهداف تربیتی و کسب مهارت های مفید از طریق آموزش و پرورش و تمرین زندگی جمعی در قالب گروه و تیم دور هم جمع می شوند و با داشتن وظایف مشخص و تقسیم کار برای رسیدن به اهداف متعالی اجتماعی و الهی همکاری و تلاش می کنند.

تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان با هدف تربیت نیروی های متخصص، متعهد، توانمند و برای استعدادهای دانش آموزان و استفاده مفید از اوقات فراغت با رویکرد جدید پرورشی و تربیتی تشکیل شده است

نوشته شده توسط روابط عمومی سازمان دانش آموزی در سه شنبه ۷ تیر۱۳۹۰ ساعت 9:49 | لینک ثابت |


اساسنامه سازمان دانش آموزی جمهوري اسلامي ايران پس از تهيه پيش نويس آن توسط اداره کل فعاليت هاي دانش آموزي و تعيين اهداف، اصول، سياستها و برنامه هاي آن به سازمان امور اداري و استخدامي ارسال گرديد و پس از اظهار نظر اين سازمان، در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي يعني بالاترين مرجع قانونگذار امور فرهنگي کشور قرار گرفته و نهايتا در جلسه 441 مورخه 21/2/78 به تصويب اين شورا رسيد.

اين اساسنامه داراي 14 ماده و 7 تبصره مي باشد که پس از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاييد رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است.

ماده1- تعريف

به منظور اعتلاي شخصيت ديني، اخلاقي، عاطفي، علمي و اجتماعي دانش آموزان و ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه آنها در زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ورزشي و هنري، سازماني عمومي و غير دولتي با عنوان سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي شود.

ماده2- اهداف

الف- زمينه سازي تعليم و تربيت اسلامي دانش آموزان در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي براي كسب فضايل اخلاقي و كمالات انساني بر اساس تعاليم عاليه اسلام ناب محمدي(ص).

ب- زمينه سازي براي بسط مشاركت فعال دانش آموزان در عرصه هاي مختلف انقلاب و كشور.

ج- برنامه ريزي براي استفاده مفيد از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازي آنان براي پذيرش مسئوليتهاي فردي و اجتماعي.

د- ترويج الگوها و اسوه هاي انقلابي، اسلامي و ملي در بين دانش آموزان.

ه- تقويت روحيه تعاون، نيكو كاري، نوع دوستي و كمك به ديگران و ترغيب به رعايت نظم و انضباط اجتماعي و روحيه قانون گرايي و احترام به قانون در جامعه.

و- مشاركت در ارتباطات بين المللي دانش آموزان بويژه با دانش آموزان كشورهاي اسلامي.

ز- ايجاد علاقه و ايمان به فرهنگ خودي، خود باوري و توجه به شعار نه شرقي و نه غربي.

ماده3- اصول كلي حاكم بر سياست ها ، فعاليت ها و برنامه ها

1-3- اهتمام به حفظ اصول و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلاب اسلامي بويژه پاسداري از حريم ولايت و قانون اساسي در شكل دادن و سازماندهي فعاليتهاي مختلف دانش آموزان.

2-3- پاسداري از ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و انساني در كليه شئون سازمان.

3-3- تلاش براي تحت پوشش قرار دادن آحاد دانش آموزان و گروههاي سني كمتر از 18سال

4-3- توجه به نياز، علاقه، استعداد و قابليتهاي اعضاي تحت پوشش و تلاش براي رشد همه جانبه فردي و اجتماعي آنان.

5-3- مشاركت فعال اعضا در همه عرصه هاي فعاليت سازمان.

6-3- بهره برداري مناسب و درست از ظرفيتهاي موجود ملي اعم از فرهنگي، آموزشي ،اجتماعي و اقتصادي جامعه.

7-3- ايجاد زمينه هاي خود اتكايي در انجام ماموريتهاي سازمان اعم از انساني و منابع مالي.

8-3- حضور در كليه عرصه هاي توسعه كشور اعم از فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره به منظور ارتقاي توانمنديهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان متناسب با مقتضيات سني، اجتماعي و محل جغرافيايي.

9-3- عدم تمركز در انجام وظايف محوله و تفويض اختيار به سطوح منطقه اي و آحاد نيروهاي مرتبط با سازمان.

10-3- ايجاد هويت ملي و اسلامي و تقويت روح جمعي و سازمان پذيري از طريق نشانها وعلائم.

11-3- رعايت اصل هماهنگي كليه فعاليتها با برنامه هاي تعليم و تربيت عمومي كشور.

12-3- تاكيد بر انجام فعاليتها به شيوه كار گروهي، پويا و فعال.

13-3- تداوم در برنامه ريزيها و اجراي برنامه هاي تربيتي.

14-3- تاكيد بر تعليم مهارتها و ايجاد روحيات وصفات مطلوب از طريق فعاليتهاي عملي.

ماده4- وظايف

1-4 جلب مشاركت كليه مخاطبان اصلي و اعضاي وابسته و مردمي براي تحقق اهداف سازمان.

2-4 اقدام لازم براي به عضويت درآوردن داوطلبانه دانش آموزان.

3-4 برنامه ريزي براي فعاليتهاي پرورشي دانش آموزان در خارج از مدارس.

4-4 پژوهش ، آموزش و مشاوره براي افزايش توانمنديهاي دانش آموزان عضو.

5-4 سازماندهي و هماهنگي براي جلب حمايتهاي ملي و محلي.

6-4 تامين منابع مورد نياز سازمان از طريق جلب مشاركتهاي مردمي در كنار كمكهاي دولت.

7-4 اجراي روشهاي تربيتي مناسب براي رشد اعتقادي و اخلاقي اعضا.

8-4 استفاده مفيد و مؤثر از فضاهاي پرورشي موجود در كشور و توسعه و تجهيز فضاهاي مناسب براي فعاليت سازمان.

9-4 برنامه ريزي براي شناسائي ، جذب و آموزش مربيان واجد صلاحيت و داوطلب به منظور آماده سازي آنان براي اداره گروه هاي سازمان يافته دانش آموزي.

10-4 برقراري ارتباط با مراكز فرهنگي ، علمي و نيز تشكلهاي مشابه در داخل و خارج از كشور براي تبادل اطلاعات و تجربيات و همكاريهاي مشترك از طريق مراجع مسئول.

11-4 برگزاري گرد همايي ، همايش ، جشنواره ، اردو ، مسابقات فرهنگي و ورزشي ، كنگره ها و مجمع‌هاي گوناگون براي اعضا.

12-4 تشويق و ترغيب دانش آموزان عضو به فراگيري و استفاده از شيوه هاي تعاون در فعاليتهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در واحدهاي آموزشي .

ماده 5- اعضاء

اعضاي سازمان ، دانش آموزان مي باشند و سازمان مي تواند از مربيان و معلمان به عنوان همكاران افتخاري استفاده نمايد.

ماده 6 - اركان

1-6 هيئت امنا

2-6 شوراي برنامه ريزي

3-6 رئيس سازمان

4-6 مجمع عمومي(كنگره)

ماده 7- تركيب اعضاي هيئت امنا

1-7 وزير آموزش و پرورش(رئيس هيئت امنا).

2-7 معاون رئيس جمهور و سرپرست سازمان تربيت بدني.

3-7 دبير شوراي عالي جوانان.

4-7 فرمانده نيروي مقاومت بسيج يا نماينده تام الاختيار او.

5-7 رئيس اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان .

6-7 مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.

7-7 چهار نفر از اعضاي اصلي سازمان (دو پسر-دو دختر) به انتخاب مجمع نمايندگان اعضا.

8-7 دو نفر از ميان همكاران افتخاري سازمان (يك نفر زن-يك نفر مرد) به انتخاب مجمع عمومي.

9-7 دو نفر از افراد مطلع و صاحب نظر در امور پرورشي نوجوانان و جوانان به انتخاب وزير آموزش و پرورش.

10-7 دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش با انتخاب وزير.

11-7 معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش(نايب رئيس هيئت امنا).

تبصره1-

رئيس سازمان دانش آموزي دبير هيئت امنا مي باشد.

تبصره2-

احكام هيئت امنا توسط وزير آموزش و پرورش صادر مي شود.

تبصره3-

دانش آموزان در دوره اول به پيشنهاد رئيس سازمان و در دوره هاي بعدي با رأي اعضاي كنگره سازمان دانش آموزي انتخاب خواهند شد.

تبصره4-

مصوبات هئت امنا با رأي 2/3 اعضا و تاييد رياست هيئت امنا قابل اجرا خواهد بود.

ماده 8- وظايف هيئت امنا

1-8 سياست گذاري و تعيين خط مشيهاي كلي سازمان و نظارت بر تحقق اهداف آن.

2-8 تصويب برنامه هاي سالانه و توسعه سازمان.

3-8 تاييد رئيس سازمان براي انتصاب.

4-8 تصويب چگونگي تشكيل و تركيب شوراهاي برنامه ريزي استانها و شهرستانها و همچنين نحوه انتخاب نمايندگان اعضا در اركان سازمان.

5-8 بررسي گزارشهاي مالي و عملكرد سازمان و تصويب آن.

6-8 بررسي و تامبن منابع مالي و بوجه سالانه سازمان.

7-8 تصويب ساختار و تشكيلات سازمان بر اساس مقررات عمومي.

ماده 9- تركيب اعضاي شوراي برنامه ريزي

رئيس سازمان دانش آموزي(رئيس شورا).

يك نفر از معاونان سازمان دانش آموزي (عضو و دبير شورا).

يك نفر از شخصيتهاي فرهنگي به انتخاب وزير آموزش و پرورش.

دونفرازحوزه معاونت پرورشي به پيشنهاد معاون پرورشي و تاييد وزير آموزش و پرورش.

دونفر از نمايندگان اعضاي اصلي.

تبصره-

احكام اعضاي منتخب شوراي برنامه ريزي توسط وزير آموزش و پرورش براي مدت 4 سال صادر مي شود.

ماده 10- وظايف شوراي برنامه‌ريزي

1-10 تصويب آئين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به فعاليتهاي سازمان.

2-10 تصويب آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرائي مربوط به فعاليتهاي اعضاء.

3-10 پيشنهاد برنامه‌هاي سازمان به هيئت امناء.

4-10 پيشنهاد ساختار سازماني و شرح وظايف و نحوه تشكيل شوراي برنامه‌ريزي استانها و شهرستانها به هيئت امناء.

5-10 تصويب آئين نامه‌ها و ضوابط انتخاب نمايندگان اعضاء در اركان سازمان و همچنين ضوابط چگونگي شكل‌گيري و گروه بندي مجمع‌هاي اعضاء.

6-10 تصويب برنامه‌همكاريهاي سازمان با ساير دستگاهها.

7-10 برنامه‌ريزي براي اجراي مصوبات هيئت امناء.

ماده 11- رئيس سازمان

رئيس سازمان كه مسئوليت اجراي برنامه‌ها و وظايف سازمان را عهده دار است.

بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تائيد هيئت امناء و با حكم وزير آموزش و پرورش براي مدت 4 سال منصوب و تحت نظارت معاونت پرورشي انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 12- شوراهاي برنامه ‌ريزي استان ها و شهرستان ها

سازمان براي برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در سطح استانها و شهرستانها داراي شوراهاي برنامه‌ريزي مي‌باشد.

تبصره:

تركيب، وظايف و چگونگي تشكيل اين شوراها با پيشنهاد شوراي برنامه‌ريزي مركز و تصويب هيئت امناء خواهد بود.

ماده 13- مجمع‌هاي اعضاء و تشكيلات اجرائي

مجمع‌هاي اعضا‌ء بمنظور اعمال نظريات و مشاركت فعال دانش آموزان عضو در مديريت و اجراي فعاليتها تشكيل مي شود. تركيب،وظايف و نحوه انتخاب اين مجمع‌ها توسط رئيس سازمان تهيه و پس از تائيد شوراي برنامه‌ريزي به تصويب هيئت امناء خواهد رسيد.

ماده 14- منابع و امكانات

1-14 حق عضويت.

2-14 كمك مالي و تجهيزاتي وزارت آموزش و پرورش.

3-14 درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي سازمان.

4-14 كمكهاي داوطلبانه، اعانات و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي.

5-14 استفاده از كمكهاي مستمر دولت متناسب با رشد فعاليتها و برنامه‌هاي سازمان.

تبصره:

بخشي از نيروهاي مورد نياز سازمان از طريق مامور نمودن كاركنان وزارت آموزش و پرورش، ساير دستگاههاي دولتي تامين خواهد شد. منابع پرداخت حقوق و مزاياي اينگونه كاركنان از محل بودجه دستگاههاي دولتي مربوط و به عنوان بخشي از كمك دولت به سازمان منظور و تامين خواهد شد.

اساسنامه فوق در 14ماده و7 تبصره در جلسه 441 مورخ 21/2/1378 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

نوشته شده توسط روابط عمومی سازمان دانش آموزی در شنبه ۴ تیر۱۳۹۰ ساعت 9:18 | لینک ثابت |